Условия за рекламация

Съгласно ЗЗП, потребителят има право да върне без посочване на причина, всеки продукт, закупен от онлайн магазин soapfacory.bg, собственост на „Сапунена работилница“ ООД, в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на продукта.

За да бъде уважена рекламацията, ще бъ нужно закупеният продукт/и от онлайн магазин soapfacory.bg, собственост на „Сапунена работилница“ ООД, да бъде върнат обратно в търговски вид – запазена опаковка, съхранени стикери, пълен комплект, точно по начина, по който продукта е получен. „Сапунена работилница“ ООД си запазва правото да ОТКАЖЕ ОДОБРЕНИЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ, когато едно или повече от гореописаните условия не е спазено, както и в  случаи, определени от СПЕЦИФИКИТЕ НА ПРОДУКТА, описани по-долу. След изтичане на четиринадесет дневния срок от датата на получаване на продукт, същия НЕ подлежи на връщане и/или гаранционно обслужване, освен в случаите, в които това е част от договора за покупка на съотвения продукт и е изрично упоменато в Интернет страницата на съответния продукт, както и придружаващите го документи при получаване след покупка.

С цел улеснение, прилагаме извадка от ЗЗП, касаеща условията за рекламация, обявени в soapfacory.bg:

„Чл. 50. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:
1. сключване на договора – при договор за услуги;
2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба

Чл. 52. Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по чл. 50.

Чл. 55. Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.
(2) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.”

ПЪЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗЗП

Допълнителна информация

  1. В случай на фабричен дефект на продукт/и, установен от клиента при получаване от куриер, клиентът връща продукта обратно за сметка на ТЪРГОВЕЦА („Сапунена работилница“ ООД) и има право на замяна със същия или друг продукт, след предварителна уговорка;
  2. В случай на получаване на продукт от служител на куриерска фирма (Еконт Експрес, Спиди и др.) с нарушена цялост на опаковката, счупвания и други, причинени от транспортиране, рекламация ще бъде одобрена САМО в случай на потвърждение от страна на куриер и куриерска фирма на факта, че щетите са настъпили в следствие на транспортирането и по вина на спедитора. При настъпване на подобна ситуация, молим, свържи се с преставител на онлайн магазин soapfactory.bg веднага и откажи да приемеш пратката от служител на спедиторската компания;

ВАЖНО: При предявяване на рекламация към „Сапунена работилница“ ООД, транспортните разходи са ЗА СМЕТКА НА КУПУВАЧА, спрямо чл. 55 от ЗЗП. При предяване на рекламация клиентът има право сам да избере начина на транспортиране на продукта и/или куриера, с който пратката ще бъде доставена до офис на „Сапунена работилница“ ООД. Всички пратки, изпратени НЕ до физически адрес, посочен от „Сапунена работилница“ ООД, ще бъдат отказвани и връщани обратно към клиента и изцяло за негова сметка. „Сапунена работилница“ ООД си запазва правото да отказва пратки по предявена рекламация в случаите, в които разходите за транспорт не са заплатени от клиента.

 • Получена пратка по рекламация се проверява от служител на „Сапунена работилница“ ООД в присъствието на служител на куриерска фирма и при установени разминавания с описаното от клиента при подаване на рекламация, обстоятелствата за разминаването следва да бъдат изследвани и уточнени.;
 • Получена пратка по рекламация преминава оценка от служител на „Сапунена работилница“ ООД преди нейното одобрение.;
 • При предявяване на рекламация, без значение дали предявяването ѝ е в 14-дневен срок от датата на получаване, или след него, когато продуктът подлежи на друг вид следпродажбено обслужване, е нужно да върнеш продукта обратно към „Сапунена работилница“ ООД заедно с всички получени покупателни и допълнителни документи и разяснителни бланки (фактура, разписка, касов бон, гаранционна карта и др.).;

При възникнали обстоятелства и предяваване на рекламация, е нужно да попълниш електронната форма за рекламации, която ще откриеш по-долу в настоящата страница. Рекламации, които не са придружени от надлежно попълнена електронна форма за рекламации МОГАТ ДА БЪДАТ ОТКАЗАНИ!

Условия, съпътстващи спецификата на продукта

Продуктите, публикувани в онлайн магазин soapfactory.bg, собственост на „Сапунена работилница“ ООД, са ръчно произведени козметични продукти с изцяло натурално съдържание. Поради спецификата на продуктите, екипът на „Сапунена работилница“ ООД има право да откаже предявена рекламация, когато:

  1. По продукта има следи от докосване, използване и всякакъв друг тип нарушаване на хигиенната неприкосновеност на продукта;
  2. Потребителят е заявил продукт с допълнителна персонализация (пр.: продукт с персонален дизайн на опаковка).

Електронна форма за рекламации

  НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ СА:

  В СИЛА ОТ: 12.11.2021 г.
  С ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА: 01.11.2022 г.